Novinky

Vyjádření k odstoupení A mužstva ze souteže29.03.2018

Na základě překvapivého rozhodnutí hráčů družstva mužů A, kteří až do současné doby hráli za AFK Tišnov soutěž Fortuna MSD-D , byl Výkonný výbor AFK Tišnov donucen k rozhodnutí odstoupit ke dni 29.3.2018 ze soutěže, neboť bez hráčů nelze tuto soutěž dokončit. Podle informací, které jsme získali od jednotlivých hráčů je za tímto rozhodnutím ukončení financování ze strany bývalého předsedy klubu. Současné vedení AFK Tišnov nabídlo hráčům setrvání v klubu a vytvoření podmínek pro jejich další působení, nicméně tito z velké části nabídku k jednání s vedením klubu odmítli.

Výše uvedená skutečnost nemá žádný vliv na fungování AFK Tišnov a nijak neohrožuje účast v ostatních soutěžích, kterých se bude klub i nadále účastnit.

Dlouhodobě připravovaný projekt výstavby druhého fotbalového hřiště není tímto rozhodnutím nijak ohrožen a všechny kroky směřují k jeho zdárnému dokončení. AFK Tišnov i přes tuto nepříjemnou situaci druhé hřiště i nadále potřebuje a postará se o jeho plnohodnotné využití.

Děkujeme tímto všem hráčům, členům klubu, ale i našim fanouškům a příznivcům za dosavadní přízeň a věříme, že nás i přes nepříjemnou situaci, ve které se klub nyní ocitl, i v budoucnu podpoří.

 

Za Výbor AFK Tišnov

 

Štěpán Pilný, předseda
Copyright © 2014 AFK Tišnov.