Novinky

Členská schůze AFK Tišnov07.02.2019

V pondělí 25.2.2019 v 18:00 se v restaruaci Na Terase uskuteční Členská schůze AFK Tišnov všech členů, kteří v den konání akce mají 18 a více let (všem pozvaným členům budou doručeny pozvánky).

Program členské schůze:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Volba komisí – Mandátová, Volební
 4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018
 5. Úprava výše hráčských členských příspěvků
 6. Sportovní činnost
 7. Schválení projektu posunutí travnatého hřiště
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Doplňující volba orgánů spolku
 10. Diskuse
 11. ZávěrCopyright © 2014 AFK Tišnov.