Novinky

Volební členská schůze AFK Tišnov24.02.2020

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 v 18:00 se v restaruaci Na Terase uskuteční Volební členská schůze AFK Tišnov všech členů, kteří v den konání akce mají 18 a více let (všem pozvaným členům budou/byly doručeny pozvánky).

Program členské schůze:

 1. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

 2. Schválení programu

 3. Volba komisí – Mandátová, Volební

 4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019

 5. Úprava výše hráčských členských příspěvků

 6. Sportovní činnost

 7. Zpráva o projektu rekonstrukce areálu AFK

 8. Zpráva mandátové a volební komise

 9. Volba orgánů spolku

 10. Diskuse

 11. Závěr
Copyright © 2014 AFK Tišnov.