Novinky

Aktuální stav projektu revitalizace fotbalového areálu Tišnov-Ostrovec12.12.2016

   Rádi bychom tímto navázali na příspěvek publikovaný v září v Tišnovských novinách a seznámili tímto příznivce klubu i širokou veřejnost o posledních událostech ohledně revitalizace místního fotbalového areálu.
 
   Jak už si mnozí všimli, namísto čilého stavebního ruchu, je v dotčené lokalitě po skončení podzimní části sezóny klid. Vedení klubu se bohužel nepodařilo do stanoveného data doložit Ministerstvu školství a mládeže veškeré požadované doklady a nemohlo tak dojít k načerpání schválené dotace. Jelikož tato dotace představovala více jak polovinu finančních prostředků projektu a na její načerpání bylo vázáno čerpání dotace od Jihomoravského kraje, nemohlo vedení klubu v projektu pokračovat.
  Hlavním dokumentem, který se nepodařilo včas zajistit, bylo souhlasné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení. Na konci října, příliš pozdě pro načerpání dotací, vedení klubu toto souhlasné stanovisko s třinácti podmínkami obdrželo. Pro ty, které by tato problematika zajímala blíže, je stanovisko SŽDC k dispozici na webových stránkách klubu.
   V průběhu listopadu se vedení klubu zaobíralo jednotlivými podmínkami SŽDC a variantami dalšího postupu. Vedení AFK Tišnov přijalo jednomyslně usnesení, že tento projekt zahrnující vybudování nového hlavního hřiště včetně nových tribun a zázemí, demolici stávajících šaten, přebudování stávajícího travnatého hřiště na tréninkové hřiště s umělou trávou a uvolnění pozemku pro tenisové kurty a cyklostezku, není již schopno po zohlednění všech rizik a rovněž z finančních důvodů realizovat.
   Vedení AFK Tišnov rovněž přijalo jednomyslně usnesení, že novým investičním záměrem je modernizace fotbalového areálu tak, aby na pozemku pronajatém od města mohlo vzniknout tréninkové hřiště s umělou trávou o rozměrech pro krajské mládežnické soutěže při respektování všech požadavků SŽDC. Následně pokračovat dle finančních možností v rekonstrukci stávajících šaten a travnatého hřiště. Jelikož je tento záměr odlišný od projektu, pro který byla získána podpora ze strany města, bude klub po dopracování nové studie, opět o podporu žádat Zastupitelstvo města.
   Pro možnost získání investiční dotace od Ministerstva školství a mládeže v roce 2017 na upravený projekt v rozsahu výstavby nového tréninkového hřiště s umělou trávou, podalo vedení klubu na konci listopadu novou žádost s celkovým rozpočtem 24.520 tis. Kč a požadovanou dotací 17.164 tis. Kč. 
   Pokud se podaří získat pro tento záměr podporu města i Ministerstva školství a mládeže, bude reálné již na začátku příští sezony 2017/2018, tedy v září příštího roku, odlehčit přetěžovanému travnatému hřišti.
 
Za výkonný výbor AFK Tišnov
Radim Buček, člen výboruCopyright © 2014 AFK Tišnov.